دستگاه هارت Hart Communicator

دستگاه Hart Communicator موجود EMERSON    AMS TREX  AMS-TREX-device-communicator-ams_www.BatabGroup.com_هارتAMS-TREX-device-communicator-ams_www.BatabGroup.com_هارت1AMS-TREX-device-communicator-ams_www.BatabGroup.com_هارت2AMS-TREX-device-communicator-ams_www.BatabGroup.com_هارت3 دانلود Datasheetدانلود Manual & Guideدانلود نرم افزار

خلاصه تاریخچه کنترل و اندازه گیری

خلاصه ی تاریخچه کنترل و اندازه گیری حتی اگر در چند سال قبل زوم کنیم فرآیند های کنترل و ابزار دقیق در مقایسه با امروز خیلی ساده بودند. این اشاره ای به سادگی "ابزار دقیق" بود. با ظهور عملیات های بر مبنای نرم افزار و پیشرفته ها در تکنولوژی بیشتر رشته ها ، باعث شروع...

کابل تریاکسیال (TRIAXIAL)

کابل تریاکسیال (TRIAXIAL) کابل سه شاخه ای است، که اغلب به صورت مخفف شده Triax نوشته می شود، نوعی کابل الکتریکی شبیه به کابل کواکسیال است، اما با این تفاوت که یک لایه عایق و غلاف هدایت اضافه ای هم دارد. این کار باعث عبور پهنای باند بیشتر و گریز از نویز می شود، اما...

لیست محصولات توقف تولید شده YOKOGAWA

تولید برخی از محصولات این سازنده ژاپنی بنا به دلایل مختلفی و در تاریخ های مشخصی متوقف گردیده و اگر جایگزین داشته باشد آن را معرفی نموده است. برای دیدن لیست کامل این تجهیزات و یا پیدا کردن تجهیز مورد استفاده خود که نیاز به تعویض دارد، سر زدن به این لیست خالی از لطف...

کنترل و ابزاردقیق چیست؟

کنترل و اندازه گیری چیست ؟ کنترل و اندازه گیری ، مغز و سیستم های عصبی واحد صنعتی مدرن اند. سیستم های کنترل و اندازه گیری فرآیند ها را نمایش و منظم می کند به عبارت دیگر بایستی عملکرد موثر و مطمئن با تجهیزات کیفیت بالا و قیمت پایین در جهت مقابله با ملزومات به...

محصولات YOKOGAWA روی سایت باتاب نسل هزاره بارگذاری گردیدند.

حال شما می توانید این محصولات را جستجو، انتخاب و خریداری نمایید.

Pressure Meters

Gauge Pressure
EJA530E
EJX530A
EJX630A
EJA430E
EJX430A
EJA438E
EJX438A
EJA440E
EJX440A
EJXC40A (DRS)
EJXC80A, EJAC80E (Diaphragm Seal)
EJXC80A, EJAC80E (Direct Mounted)
EJXC50A, EJAC50E
Differential Pressure
EJA110E
EJX110A
EJA118E
EJX118A
EJA130E
EJX130A
EJXC40A (DRS)
EJXC80A, EJAC80E (Diaphragm Seal)
EJXC80A, EJAC80E (Direct Mounted)
EJXC50A, EJAC50E
EJA120E
EJX120A
P10
Absolute Pressure
EJA310E
EJX310A
EJA510E
EJX510A
EJX610A
Wireless Differential Pressure/Pressure Transmitters
EJX510B
EJX430B
EJX310B
EJX210B
EJX118B
EJX110B
EJX530B
EJX438B
Liquid Level
EJA210E
EJX210A
EJXC40A (DRS)
EJXC80A, EJAC80E (Diaphragm Seal)
EJXC80A, EJAC80E (Direct Mounted)
EJXC50A, EJAC50E
Mass Flow (Multivariable)
EJX930A
EJX910A
FSA120
Multi-Sensing
EJX930A
EJX910A
Diaphragm Seal System
EJXC40A (DRS)
EJXC80A, EJAC80E (Diaphragm Seal)
EJXC80A, EJAC80E (Direct Mounted)
EJXC50A, EJAC50E
Draft Pressure
EJA120E
EJX120A
Low Flow
EJA115E
EJX115A
Hygienic Pressure Transmitters
EJAC60E Hygienic Adapter System (Fluidless Type)
EJXC40A (DRS)
EJXC50A, EJAC50E

Flow Meters

Vortex Flow Meters
DigitalYEWFLO Standard Applications
DigitalYEWFLO Multivariable
DigitalYEWFLO High process Temperature Version / Cryogenic Version
Magnetic Flowmeters
ADMAG AXG
ADMAG AXW
ADMAG CA
ADMAG AXR
ADMAG AXF
AXFA11 Magnetic Flow Converter
AXFA14G/C
Rotameter Flow Meters
RAMC
RAKD
RAGN
RAGK Mini Rotameter
RAGK/RAGL
Coriolis Flow Meters
ROTAMASS 3
ROTAMASS Total Insight

Level Meters

Level Transmitters
EJA210E
EJX210A
EJXC40A (DRS)
EJA110E
EJX110A
EJA118E
EJX118A
EJA130E
EJX130A
Radar Level Meter PULS60Y Series
PULS WL 61Y
PULS 61Y
PULS 62Y
PULS 63Y
PULS 65Y
PULS 66Y
PULS 67Y
PULS SR 68Y
PULS 68Y
PULS 69Y
Guided Wave Radar Level Meter FLEX80Y Series
FLEX 81 Y
FLEX 82 Y
FLEX 83 Y
FLEX 86 Y
Ultrasonic Level Meter SON60Y Series
SON 61 Y
SON 62 Y
SON 63 Y

Field Wireless

Wireless Differential Pressure/Pressure Transmitters
EJX510B
EJX430B
EJX310B
EJX210B
EJX118B
EJX110B
EJX530B
EJX438B
Wireless Temperature Transmitters
YTA510 Wireless Temperature Transmitter
YTMX580 Multi-Input Temperature Transmitter
Wireless Adapter
FN510 Field Wireless Multi-Function Module
FN310 Field Wireless Multi-Protocol Module
FN110 Field Wireless Communication Module
Wireless Infrastructure
YFGW610 Field Wireless Media Converter
YFGW510/YFGW520 Field Wireless Access Point
YFGW410 Field Wireless Management Station
GX20W Paperless Recorder Wireless Model
FN110 Field Wireless Communication Module
Device Smart Communicators
Mobile Field Device Management (FieldMate)
HART Communicator YHC5150X
BT200
Pressure Calibrators
CA700
Remote Indicators
FVX110 Field Mount Indicators

Valve Manifolds

Co-brand Valve Manifolds AS- Schneider
Instrumentation Manifolds: Traditional, C13ST Series
Modular Mounting System, C13SM Series
Process to Instrument Valves: Monoflanges, C13SF series
Co-brand Valve Manifolds WIKA
Instrumentation Manifolds: Traditional, C13WT Series

Gas Analyzer

Oxygen Analyzers
In-Situ Gas Analyzer TDLS8000
Single Channel Oxygen Analyzer System ZR22/ZR402
Multi Channel Oxygen Analyzer System ZR22/AV550G
Integral Oxygen Analyzer ZR202
Paramagnetic Oxygen Analyzer (Flameproof Type) MG8E
Paramagnetic Oxygen Analyzer (General Purpose Type) MG8G
Low Concentration (ppm) Zirconia Oxygen Analyzer OX400
Limiting Current Type Oxygen Analyzer OX102
Tunable Diode Laser Spectrometer
In-Situ Gas Analyzer TDLS8000
Process Gas Chromatographs
Process Gas Chromatograph GC8000
Gas Density/Hydrogen Purity Analyzer
GD402 Analyzer
GD40 Detector
Gas Calorimeter
Gas Calorimeter CM6G
Non-Dispersive Infrared Gas Analyzers (NDIR)
Infrared Gas Analyzer IR202
Infrared Gas Analyzer IR400
Dust Monitors
Dust Monitor DT450G

Liquid Analyzer

pH and ORP Analyzers
۲-Wire Transmitter/Analyzer FLXA202/21
۴-Wire pH/ORP Analyzer PH450
Personal Handheld Meter PH71/PH72
pH and ORP Sensors
All-in-One pH/ORP Sensor Series FU20/FU24/PH20
pH/ORP Sensors PH8EFP, PH8ERP, OR8EFG, OR8ERG
۱۲mm pH Sensor SC25V
Differential pH/ORP Sensors
Industrial pH/ORP Electrodes
Pure Water pH and ORP Sensors
pH Sensor for High Purity Water PH8EHP
pH and ORP Sensors PH4/OR4 Sensor Series
Personal Handheld Meter PH71/PH72
Sensor Holders for pH/ORP, DO and MLSS Analyzers
pH/ORP Buffer Calibration Solutions
Smart Digital Sensors
۲-Wire SENCOM™ SMART Sensor Platform
Conductivity Analyzers
Four-Wire Conductivity Analyzer
۲-Wire Transmitter/Analyzer FLXA202/21
Dual-Channel Conductivity Analyzer
Portable Conductivity Handheld Meter SC72
Conductivity Sensors
Contacting Conductivity Sensors SC42/SC4A(J)
Pure Water (Low) Conductivity sensors SC4A(J)/SC42
Biotech/Pharma Contacting Conductivity Sensors
High Pressure/ High Temperature Conductivity Sensor SC42/SX42
Conductivity Sensor SC210G
Conductivity Sensor SC8SG
Conductivity Sensor SC4AJ
Portable Conductivity Handheld Meter SC72
Inductive (Torodial, Electrodeless) Conductivity Sensor ISC40
Percent Concentration Sensors ISC40
High Conductivity Sensors ISC40/SC42
Dissolved Oxygen Analyzers
۲-Wire Transmitter/Analyzer FLXA202/21
۴-Wire Analyzer DO402G
Dissolved Oxygen Sensors
Measuring Sensor DO30G
Optical Dissolved Oxygen Sensor DO70G
Sensor Holders for pH/ORP, DO and MLSS Analyzers
Turbidity Analyzers
Right Angle Scattered Light Turbidity Analyzer TB400G
Surface Scattering Light Turbidity Analyzer TB750G
Chlorine Analyzers
Free Available Chlorine Analyzer (Non-reagent Type) FC400G
Free Available Chlorine Analyzer (Non-reagent Type) FC500G
Residual Chlorine Analyzer (Reagent Type) RC400G
MLSS Analyzers
MLSS Analyzers SS400G, SS300G
Sensor Holders for pH/ORP, DO and MLSS Analyzers
Liquid Density Analyzer
Liquid Density Analyzer DM8C, VD6
Fourier Transform Near-Infrared Analyzer (FTNIR)
InfraSpec NR800

Data Acquisition

Panel Mount Recorders
Touch Screen GX10/GX20
Button Operated DX1000/DX2000
DX1000T/DX2000T
Removable Chassis DX1000N
Value Series FX1000
GX20W Paperless Recorder Wireless Model
Portable Data Acquisition
Touch Screen GP10/GP20
DL350 Portable ScopeCorder
Data Loggers
Modular GM10
Standalone MW100
PC-Based MX100
Chart Recorders
µR10000 & µR20000
High Speed Data Acquisition
ScopeCorders
DL850E/DL850EV ScopeCorder
DL350 Portable ScopeCorder
SL1000 High Channel Count ScopeCorder
Voltage Probes
۷۰۱۹۲۶ Differential Probe 7000V / 50 MHz
۷۰۱۹۲۷ Differential Probe 1400V / 150 MHz
۷۰۰۹۲۴ Differential Probe 1400V / 100 MHz
۷۰۰۹۲۵ Differential Probe 1000V / 15 MHz
۷۰۱۹۲۱ Differential Probe 700V / 100 MHz
۷۰۱۹۲۴ Differential Probe 25V / 1 GHz
۷۰۱۹۲۲ Differential Probe 20V / 200 MHz
۷۰۱۹۲۰ Differential Probe 12V / 500 MHz
۷۰۲۹۰۶ Passive Probe 1000V / 200 MHz
۷۰۱۹۳۹ Passive Probe 600V / 500 MHz
۷۰۱۹۳۸ Passive Probe 600V / 200 MHz
۷۰۱۹۴۰ Passive Probe 600V / 10 MHz
۷۰۱۹۴۶ Miniature Passive Probe 400V / 500 MHz
۷۰۱۹۴۴ High Voltage Passive Probe 1000Vrms / 400 MHz
۷۰۱۹۴۵ High Voltage Passive Probe 1000Vrms / 250 MHz
۷۰۰۹۲۹ Isolated Passive Probe 1000V / 100 MHz
۷۰۲۹۰۲ Isolated Passive Probe 1000V / 60 MHz
۷۰۱۹۴۷ Isolated Probe 1000V / 200 MHz
۷۰۱۹۷۴ Low Capacitance Probe 5 GHz
۷۰۰۹۳۹ Active FET Probe 10V / 900 MHz
۷۰۱۹۴۱ Miniature Passive Probe
۷۰۱۹۴۲ Miniature Passive Probe
۷۰۰۹۶۰ ۲۰۰ MHz Passive Probe
۷۰۰۹۸۸ ۴۰۰ MHz Passive Probe
۷۰۱۹۴۳ PB500 500 MHz passive probe
High Speed PC-Based DAQ SL1000
Data Acquisition Software
Data Logging Software GA10
DAQManager
DAQWORX
برچسب ها (Tags) :
محصولات YOKOGAWA بارگذاری