خلاصه تاریخچه کنترل و اندازه گیری

خلاصه ی تاریخچه کنترل و اندازه گیری حتی اگر در چند سال قبل زوم کنیم فرآیند های کنترل و ابزار دقیق در مقایسه با امروز خیلی ساده بودند. این اشاره ای به سادگی "ابزار دقیق" بود. با ظهور عملیات های...
ادامه مطلب

کنترل و ابزاردقیق چیست؟

کنترل و اندازه گیری چیست ؟ کنترل و اندازه گیری ، مغز و سیستم های عصبی واحد صنعتی مدرن اند. سیستم های کنترل و اندازه گیری فرآیند ها را نمایش و منظم می کند به عبارت دیگر بایستی عملکرد موثر...
ادامه مطلب