شرکت باتاب نسل هزاره نماینده و فروشنده تجهیزات از برند های زیر می باشد

اندرس هاوزر   Endress+Hauser ، روزمونت   Rosemount، بوکوگاوا   YOKOGAWA، امرسون   EMERSON، پپر اند فوکس   Pepperl+Fuchs، ویکا   WIKA، فاکس بورو   Faxboro، ترافاگ   Trafag، کرونه   Krohne، آسکو   ASCO، لزر   LESER، گودوین  GOODWIN، سامسون   SAMSON و خیلی از برند های مطرح اروپایی و ژاپنی دیگر.