الکتروموتور

الکتروموتورهای زیمنس از رنج ۰۹ تا ۴۰۰۰ کیلو وات را پوشش می دهد

انواع الکتروموتور زیمنس

الکتروموتور زیمنس ولتاژ پایین (LV)
الکتروموتور زیمنس ولتاژ بالا (HV)
الکتروموتور زیمنس جریان مستقیم (DC)
الکتروموتور های زیمنس برای مصارف “کنترل حرکت “