شرکت Yokogawa بیش از ۱۰۰ سال تجربه در توسعه، طراحی و ساخت انواع فناوری های فلومتری دارد و با بسیاری از صنایع همچنان به نوآوری در اندازه گیری جریان ادامه می دهد.

ترانسمیترهای فلو (یا جریان) YOKOGAWA

اندازه گیری های فلو گردابی (Vortex)

ترانسمیتر برای کاربردهای استاندارد DigitalYEWFLO
ترانسمیتر برای چند متغیره DigitalYEWFLO
ترانسمیتر برای DigitalYEWFLO مدل دمای فرایند بالا باشد / مدل استفاده برودتی یا Cryogenic

ترانسمیتر های الکترومغناطیسی (Magnetic)

ترانسمیتر الکترومغناطیسی مدل ADMAG AXG
ترانسمیتر الکترومغناطیسی مدل ADMAG AXW
ترانسمیتر الکترومغناطیسی مدل ADMAG CA
ترانسمیتر الکترومغناطیسی مدل ADMAG AXR
ترانسمیتر الکترومغناطیسی مدل ADMAG AXF
ترانسمیتر الکترومغناطیسی مدل AXFA11
ترانسمیتر الکترومغناطیسی مدل AXFA14G/C

ترانسمیترهای فلو روتامتری (Rotameter)

ترانسمیتر فلو روتامتری مدل RAMC
ترانسمیتر فلو روتامتری مدل RAKD
ترانسمیتر فلو روتامتری مدل RAGN
ترانسمیتر فلو روتامتری مدل RAGK Mini
ترانسمیتر فلو روتامتری مدل RAGK/RAGL

ترانسمیتر فلو کریولیس (Coriolis)

ترانسمیتر فلو کریولیس ROTAMASS 3
ترانسمیتر فلو کریولیس ROTAMASS Total Insight