دستگاه کالیبراتور و پیکربندی ترانسمیترها

ارتباطات در سایت به راحتی توسط دسترسی محلی به دستگاه های Field از طریق بلوتوث یا WiFi نیز امکان پذیر است. کامانیکیتورها طراحی شده برای تنظیم دستگاه های ساپورت کننده HART و FOUNDATION Fieldbus، استفاده شده و می توان از آنها در تشخیص و تجزیه و تحلیل دستگاه ها استفاده کرد. بسته به نسخه یا نوع دستگاه ها و سازنده آن، می توانند برچسب های شناسایی دستگاه RFID بی سیم NFC را نیز بخوانند.