یک رابط انسان و ماشین (HMI) یک رابط کاربری یا داشبوردی است که شخص را به دستگاه، سیستم یا وسیله مورد نظر متصل می کند. در حالی که این اصطلاح می تواند به طور فنی به هر صفحه ای اعمال شود که به کاربر اجازه می دهد با یک دستگاه ارتباط برقرار کند، HMI در بیشتر فرایندهای صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد.

اگرچه HMI شایع ترین اصطلاح برای این تکنولوژی است، گاهی اوقات به عنوان رابط کاربری انسان (MMI)، ترمینال رابط اپراتور (OIT)، رابط اپراتور محلی (LOI) یا ترمینال اپراتور (OT) نامیده می شود. رابط کاربری HMI و رابط کاربر گرافیکی (GUI) شبیه اما نه مترادف است: GUI ها اغلب در داخل HMI برای توانایی های تجسم استفاده می شوند.