رایانه های شخصی SIEMENS- مناسب برای کاربردهای صنعتی
رایانه های SIMATIC Rack عملکرد سیستم مناسبی برای کلیه کاربرهای صنعتی دارند و می توانند به سرعت و به طور انعطاف پذیری گسترش پیدا کنند و به لطف یک طراحی صنعتی پیشرفته و یکپارچه تشخیص و توابع پیام، این رایانه ها بسیار قابل دسترس و آسان می باشند. استفاده از این رایانه ها به عنوان سرورهای صنعتی باعث ایجاد عملکرد بالاتر، در دسترس بودن و امنیت داده ها می شوند.