شرکت Yokogawa بیش از ۴۵ سال تجربه در توسعه، طراحی و ساخت سنسورهای فشار و فرستنده های فشار دارد. سری DPharp از فرستنده های فشار دیجیتال از یک سنسور دقت رزونانس با دقت دیجیتال (DPharp) استفاده می کند که نشان دهنده یکی از پیشرفته ترین تکنولوژی های فرستنده است.
همچنین، Yokogawa دارای خطوط گسترده ای از رادار، رادار هدایت شده، فرستنده التراسونیک برای کاربرد های اندازه گیری سطح می باشد. این سنسورها را می توان با تمام برنامه های کاربردی از اندازه گیری های سطح با انتخاب مناسب سازگار کرد.

ترانسمیترهای سطح YOKOGAWA

سطح سنج های فشاری

ترانسمیتر سطح مدل EJA210E
ترانسمیتر سطح مدل EJA210E
ترانسمیتر سطح مدل EJA210E
ترانسمیتر سطح مدل EJA210E
ترانسمیتر سطح مدل EJA210E
ترانسمیتر سطح مدل EJA210E
ترانسمیتر سطح مدل EJA210E
ترانسمیتر سطح مدل EJA210E
ترانسمیتر سطح مدل EJA210E

سطح سنج راداری سری PULS60Y

ترانسمیتر سطح مدل PULS WL 61Y
ترانسمیتر سطح مدل PULS 61Y
ترانسمیتر سطح مدل PULS 62Y
ترانسمیتر سطح مدل PULS 63Y
ترانسمیتر سطح مدل PULS 65Y
ترانسمیتر سطح مدل PULS 66Y
ترانسمیتر سطح مدل PULS 67Y
ترانسمیتر سطح مدل PULS SR 68Y
ترانسمیتر سطح مدل PULS 68Y
ترانسمیتر سطح مدل PULS 69Y

سطح سنج راداری هدایت شده سری FLEX80Y

ترانسمیتر سطح مدل FLEX 81Y
ترانسمیتر سطح مدل FLEX 82Y
ترانسمیتر سطح مدل FLEX 83Y
ترانسمیتر سطح مدل FLEX 86Y

سطح سنج اولتراسونیک سری SON60Y

ترانسمیتر سطح مدل SON 61Y
ترانسمیتر سطح مدل SON 62Y
ترانسمیتر سطح مدل SON 63Y