هر سیستم کنترل از راه دور SIMATIC PLC شرکت زیمنس تابع پدیری، انعطاف پذیری و عملکرد بالا را برای درخواست های شاخه مکاترونیک ارائه می دهد.

SIMATIC TDC یک سیستم اتوماسیون کامل چند پردازنده برای کارهای درایو، کنترل و تکنولوژی با حجم بالا و زمانهای چرخه کوتاه است.