طیف گسترده ای از منابع تغذیه SITOP مطابق با نیاز های شما

منابع تغذیه SIEMENS

SITOP compact

PSU100C 24 V/0.6 A
PSU100C 24 V/1.3 A
PSU100C 12 V/2 A
PSU100C 24 V/2.5 A
PSU100C 24 V/4 A
PSU100C 12 V/6.5 A
PSU100C 24 V/3,7 A NEC Class2

LOGO!Power

۲۴ V/0.6 A
۱۲ V/0.9 A
۲۴ V/1.3 A
۵ V/3 A
۱۲ V/1.9 A
۱۵ V/1.9 A
۲۴ V/2.5 A
۵ V/6.3 A
۱۲ V/4.5 A
۱۵ V/4 A
۲۴ V/4 A

SITOP lite

PSU100L 24 V/2,5 A
PSU100L 24 V/5 A
PSU100L 24 V/10 A
PSU100L 24 V/20 A

SITOP هوشمند

۱-phase 24 V/2.5 A SITOP PSU100S
۱-phase 24 V/5 A SITOP PSU100S
۱-phase 24 V/10 A SITOP PSU100S
۱-phase 24 V/20 A SITOP PSU100S
۱-phase 12 V/7 A SITOP PSU100S
۱-phase 12 V/14 A SITOP PSU100S
۱-phase 24 V/10 A for wall mounting
۳-phase 24 V/5 A SITOP PSU300S
۳-phase 24 V/10 A SITOP PSU300S
۳-phase 24 V/20 A SITOP PSU300S
۳-phase 24 V/40 A SITOP PSU300S

SITOP ماژولار

۱-phase, 24 V DC/ 5 A (PSU8200)
۱-phase, 24 V DC/ 10 A (PSU8200)
۱-/۲-phase, 24 V DC/5 A (PSU200M)
۱-/۲-phase, 24 V DC/10 A (PSU200M)
۱-phase, 24 V DC/20 A (PSU8200)
۱-phase, 24 V DC/40 A (PSU8200)
۳-phase, 24 V DC/20 A (PSU8200)
۳-phase, 24 V DC/40 A (PSU8200)
۳-phase, 48 V DC/10 A (PSU8200)
۳-phase, 48 V DC/20 A

SITOP PSU8600 منابع تغذیه

SITOP PSU8600 واحدهای پایه

۲۰A, 1x20A, 6EP3436-8SB00-2AY0
۴۰A, 1x40A, 6EP3437-8SB00-2AY0
۲۰A, 4x5A, 6EP3436-8MB00-2CY0
۴۰A, 4x10A, 6EP3437-8MB00-2CY0

SITOP BUF8600 ماژولهای بافر (توسعه)

۴x5A, 6EP4436-8XB00-0CY0
۴x10A, 6EP4437-8XB00-0CY0
۸ x 2,5 A, 6EP4436-8XB00-0DY0

SITOP BUF8600 ماژولهای بافر

Buffering for brownouts 100ms/40A, 6EP4297-8HB00-0XY0
Buffering for brownouts 300ms/40A, 6EP4297-8HB10-0XY0
Buffering for longer power failures 4s/40A, 6EP4293-8HB00-0XY0
Buffering for longer power failures 10s/40A, 6EP4295-8HB00-0XY0

SITOP در SIMATIC طراحی

SIMATIC S7-1500

SIMATIC PM1507 24 V/3 A
SIMATIC PM1507 24 V/8 A

طراحی S7-1200

PM1207 24 V/2,5 A

طراحی S7-300

PS 307 24 V/2 A
PS 307 24 V/5 A
PS 307 24 V/10 A

طراحی SIMATIC ET200pro

SIMATIC ET200pro PS

طراحی های خاص و کاربرهای خاص

منبع تغذیه کم هزینه برای نصب دیواری

PSU100D For 12V standard applications from 3 A to 8.3 A
PSU100D For 24V standard applications from 2.1 A to 12.5 A

منابع تغذیه تک فاز بادوام با IP67

SITOP PSU100P 24 V/ 5 A
SITOP PSU100P 24 V/ 8 A

باطری شارژر

SITOP PSU300B 12 V/ 20 A
 SITOP PSU300B 24 V/17 A
 SITOP PSU300B 24 V/ 30 A

منابع تغذیه سه فاز

SITOP PSU300E 24 V/ 5 A

مبدل های DC/DC  ۱۲V/ 2.5 A

SITOP 2.5 A, DC/DC-converter stabilized power supply

مبدل های DC/DC  ۲۴V/2 A

SITOP power 2 A, DC/DC-converter Regulated power supply

تنوع نامحدود با توجه به خروجی متغیر

SITOP flexi 3 – 52 V/10 A

نیروی برق برای کابینت سوئیچینگ

SITOP power dual 15 V

طراحی تخت (Flat)

SITOP power 5 A
SITOP power 10 A

منابع تغذیه ۳۰V برای  AS-Interface

AS-i power supply units 3RX9 with data decoupling
 ۳۰ V power supply units PSN130S without data decoupling

ماژول های توسعه

Redundancy ماژول

SITOP PSE202U redundancy ماژول
SITOP PSE202U 10 A redundancy ماژول
SITOP PSE202U NEC CLASS 2 redundancy ماژول

ماژول انتخابی

SITOP PSE200U Selectivity Module 24 V, 4 x 0.5…۳ A with common signaling contact
SITOP PSE200U Selectivity Module  with NEC Class 2, 24 V, 4 x 0.5…۳ A with common signaling contact
SITOP PSE200U Selectivity Module 24 V, 4 x 3…۱۰ A with common signaling contact
SITOP PSE200U Selectivity Module 24 V, 4 x 0.5…۳ A with single-channel signaling
SITOP PSE200U Selectivity Module with NEC Class 2,  ۲۴ V, 4 x 0.5…۳ A with single-channel signaling
SITOP PSE200U Selectivity Module 24 V, 4 x 3…۱۰ A with single-channel signaling
SITOP select Diagnostic Module 4 x 2…۱۰ A

ماژول بافر

SITOP PSE201U buffer module

DC UPS, منابع تغذیه بدون وقفه

DC UPS با خازن

SITOP UPS500S 15 A/ 2,5 kWs
SITOP UPS500S 15 A/ 5 kWs
SITOP UPS501S expansion module
SITOP UPS500P 7 A/ 5 kWs
SITOP UPS500P 7 A/ 10 kWs

DC UPS با ماژول های بافر

SITOP UPS1600
۲۴ V/10 A
SITOP UPS1600
۲۴ V/20 A
SITOP UPS1600
۲۴ V/40 A
SITOP UPS1100
۲۴ V/1.2 Ah
(Battery module)
SITOP UPS1100
۲۴ V/3.2 Ah
(Battery module)
 SITOP UPS1100
۲۴ V/5 Ah
(LiFePo)
SITOP UPS1100
۲۴ V/7 Ah
(Battery module)
SITOP UPS1100 24 V/ 12 Ah
(Battery module)
SITOP UPS1100
۲۴ V/2.5 Ah
(Pure lead Battery module)
DC UPS module 6 A
DC UPS module 15 A
DC UPS module 40 A
Battery module 1.2 Ah
Battery module 2.5 Ah
Battery module 3.2 Ah
Battery module 7 Ah
Battery module 12 Ah