دستگاه جمع آوری داده ها (DAQ)، اندازه گیری، ضبط، تجزیه و تحلیل و ارائه پدیده های دنیای واقعی را انجام می دهند. این کار شامل اندازه گیری های الکتریکی مانند ولتاژ، جریان، قدرت و همچنین اندازه گیری ها از طریق سنسورها و مبدلها از قبیل دما، فشار، جریان، سطح، فشار، شتاب، pH، رطوبت و غیره را شامل می شود.

جمع آوری داده ها YOKOGAWA

رکوردر های نصبی داخل پنل

دارای صفحه نمایش لمسی مدل GX10/GX20
دارای صفحه دکمه ای مدل DX1000/DX2000
مدل DX1000T/DX2000T
دارای ساسی متحرک مدل DX1000N
مئل سری ارزش FX1000
رکوردرهای بدون کاغذ بیسیم مدل GX20W

جمع آوری داده ها توسط دستگاه های پرتابل

دارای صفحه نمایش لمسی مدل GP10/GP20
مدل اسکوپ کوردر قابل حمل DL350

دیتا لاگر ها

مدل ماژولار GM10
مدل مستقل MW100
مدل برپایه کامپیوتر MX100

چارت رکوردرها

مدل µR10000 & µR20000

جمع آوری داده ها سرعت بالا

ScopeCorders

DL850E/DL850EV ScopeCorder
DL350 Portable ScopeCorder
SL1000 High Channel Count ScopeCorder
پراب هاب ولتاژ
۷۰۱۹۲۶ پراب تفاضلی ۷۰۰۰ V / 50 MHz
۷۰۱۹۲۷ پراب تفاضلی ۱۴۰۰ V / 150 MHz
۷۰۰۹۲۴ پراب تفاضلی ۱۴۰۰ V / 100 MHz
۷۰۰۹۲۵ پراب تفاضلی ۱۰۰۰ V / 15 MHz
۷۰۱۹۲۱ پراب تفاضلی ۷۰۰ V / 100 MHz
۷۰۱۹۲۴ پراب تفاضلی ۲۵ V / 1 GHz
۷۰۱۹۲۲ پراب تفاضلی ۲۰ V / 200 MHz
۷۰۱۹۲۰ پراب تفاضلی ۱۲ V / 500 MHz
۷۰۲۹۰۶  پراب پسیو ۱۰۰۰ V / 200 MHz
۷۰۱۹۳۹  پراب پسیو ۶۰۰ V / 500 MHz
۷۰۱۹۳۸  پراب پسیو ۶۰۰ V / 200 MHz
۷۰۱۹۴۰  پراب پسیو ۶۰۰ V / 10 MHz
۷۰۱۹۴۶ Miniature  پراب پسیو ۴۰۰ V / 500 MHz
۷۰۱۹۴۴ High Voltage  پراب پسیو ۱۰۰۰ Vrms / 400 MHz
۷۰۱۹۴۵ High Voltage  پراب پسیو ۱۰۰۰ Vrms / 250 MHz
۷۰۰۹۲۹ Isolated  پراب پسیو ۱۰۰۰ V / 100 MHz
۷۰۲۹۰۲ Isolated  پراب پسیو ۱۰۰۰ V / 60 MHz
۷۰۱۹۴۷ پراب ایزوله شده ۱۰۰۰ V / 200 MHz
۷۰۱۹۷۴ ظرفیت پایین Probe 5 GHz
۷۰۰۹۳۹ اکتیو FET Probe 10V / 900 MHz
۷۰۱۹۴۱ Miniature  پراب پسیو
۷۰۱۹۴۲ Miniature  پراب پسیو
۷۰۰۹۶۰ ۲۰۰ MHz  پراب پسیو
۷۰۰۹۸۸ ۴۰۰ MHz  پراب پسیو
۷۰۱۹۴۳ PB500 500 MHz  پراب پسیو

سرعت بالا بر مبنای کامپیوتر  DAQ SL1000

نرم افزارهای جمع آوری داده ها

نرافزار دیتا لاگینگ GA10
DAQManager
DAQWORX