ترانسمیترهای دما پیشرفت قابل توجهی نسبت به نوع مستقیم سیمی نموده اند که باعث از بین بردن ملزومات کابل کشی خاص، مهندسی و تعمیر و نگهداری سخت شده و در عین حال امکان تشخیص پیشرفته فراهم نموده اند. Yokogawa ترانسمیترهای دمای خود را در سه نوع جهت نصب در سرپوش ترموولها، نصب در داخل تابلو و نصب در فیلد برای پوشش درجه حرارت های مختلف ارائه نموده است.

ترانسمیترهای دما YOKOGAWA

نصب شونده در محل (Field)

ترانسمیتر دما مدل YTA610
ترانسمیتر دما مدل YTA710
ترانسمیتر دما مدل YTA110/310/320

نصب شونده روی سر ترانسمیتر

ترانسمیتر دما مدل YTA70
ترانسمیتر دما مدل YTA50

نصب شده روی ریل داخل تابلو

ترانسمیتر دما مدل YTA70
ترانسمیتر دما مدل YTA50
ترانسمیتر دما مدل YTA70P