تصاویر بخشی از موجودی انبار بریر و ایزولاتور های MTL

این تجهیزات نو و اورجینال بوده و دارای یک سال گارانتی می باشند

تصاویر بخشی از موجودی انبار تجهیزات Rosemount

این تجهیزات نو و اورجینال بوده و دارای یک سال گارانتی می باشند

تصاویر بخشی از موجودی انبار  Fisher FIELDEUV Positioner DVC6200 HW1 Digital valve controller پوزیشنر فیشر

این تجهیزات نو و اورجینال بوده و دارای یک سال گارانتی می باشند

تصاویر بخشی از موجودی انبار تجهیزات WIKA اصل آلمان

این تجهیزات نو و اورجینال بوده و دارای یک سال گارانتی می باشند

تصاویر بخشی از موجودی انبار تجهیزات KUNTZE آلمان

این تجهیزات نو و اورجینال بوده و دارای یک سال گارانتی می باشند

  • پک کامل ph سنج آنلاین شامل یک سنسور شیشه ای Zirkon PH، یک ترانسمیتر یا آنالایزر Neon TR و یک کابل ۱۰ متری

تصاویر بخشی از موجودی انبار تجهیزات B&C Electronics ایتالیا

این تجهیزات نو و اورجینال بوده و دارای یک سال گارانتی می باشند

  • پک کامل ph سنج و ORP سنج شامل یک سنسور شیشه ای SZ 165، یک ترانسمیتر یا آنالایزر PH 7685 و یک کابل ۹ متری

تصاویر بخشی از موجودی انبار تجهیزات Foxboro

این تجهیزات نو و اورجینال بوده و دارای یک سال گارانتی می باشند

ItemBrandShort DescriptionModule codeOrder CodeQty.
۱FoxboroMulti CommsMC-3R22066000000۹
۲FoxboroAnalog InputAI-10 I/O MODULEPO924AS۵
۳FoxboroAnalog OutputAO-3 I/O MODULEPO924CV۷
۴FoxboroDigita OutputDO-2 I/O MODULEPO924AW۱۱
۵FoxboroDigita InputDI-10 I/O MODULEPO924AU۱۲
۶FoxboroPower SupplyPS-22 MODULEPO924XV۳
۷FoxboroMulti CommsMC-31  MODULER230BB000000۸
۸FoxboroCommunicationCP – PROCESSOR MODULER22060000000۱
۹FoxboroChannel IsolatedFBM207B I/APO914WH۴
۱۰FoxboroRackپایه FOXBOROPO926JF۱

تصاویر بخشی از موجودی انبار تجهیزات AEG  MODICON  PLC

این تجهیزات نو و اورجینال بوده و دارای یک سال گارانتی می باشند

ItemBrandOrder CodeType
۱AEGMODICONAS-W801-002کابل
۲AEGMODICONAS-B829-116ماژول ورودی
۳AEGMODICONAS-B804-116ماژول خروجی
۴AEGMODICONAS-J878-000ماژول
۵AEGMODICONAS-B808-016ماژول خروجی
۶AEGMODICONAS-B833-016ماژول ورودی
۷AEGMODICONAS-B807-132ماژول ورودی
۸AEGMODICONAS-B828-016ماژول خروجی
۹AEGMODICONAM-R911-000ماژول
۱۰AEGMODICONAS-H819-103رک
۱۱AEGMODICONRACK-GG500BOSCH
۱۲AEGMODICONCEGELEC-GEM80رک

تصاویر بخشی از موجودی انبار تجهیزات SIEMENS Low Voltage

این تجهیزات نو و اورجینال بوده و دارای یک سال گارانتی می باشند

ItemBrandShort DescriptionOrder CodeQty.
۱SIEMENSSIRIUS Solid-State Switching Devices۳RF 2170-1AA02۲۲۵
۲SIEMENSSIRIUS Solid-State Switching Devices۳RF 2230-2AC45۱۶
۳SIEMENSSIRIUS Solid-State Switching Devices۳RF 2405-1BB04۱
۴SIEMENSSIRIUS Solid-State Switching Devices۳RF 2150-1AG04-Z۹
۵SIEMENSSIRIUS Solid-State Switching Devices۳RF 2150-1AA44-1KK0۶۳
۶SIEMENSSIRIUS Solid-State Switching Devices۳RF 2150-1AG06-1KK0۱۱۱

تصاویر بخشی از موجودی انبار تجهیزات USHIO  &   OSRAM 

این تجهیزات نو و اورجینال بوده و دارای یک سال گارانتی می باشند

کاربرد : این لامپ ها در لیتوگرافی یا میکرو لیتوگرافی یا فوتولیتوگرافی، نور برای CANON با NIKON کاربرد دارد.

لامپ بخار جیوه با فشار خیلی زیاد و لامپ اشعه UV

ItemBrandPart No.DescriptionQty.
۱USHIOUSH 2002MA1LUSHIO   Super High Pressure UV Lamp for Canon
۲۰۰۰W, 50A, 40V, Stepper for semiconductor/LED/LCD
Made in Japan
۸۲
۲OSRAMHBO 2501W/NILOSRAM  Mercury short-arc lamps for microlithography,
for Nikon i-line systems,
Lampholder: SFc33.5-8/50
Lampholder: SFc33.5-14/50
Burning position: Vertical
Technology: Discharge
Nominal voltage 23.0 Vdc
Nominal current 109 A
Rated wattage 2500.00 W
Made in Germany
۳۰
۳USHIOSUV 2501NILUSHIO   Super High Pressure UV Lamp for Nikon,
۲۵۰۰W, Stepper for semiconductor/LED/LCD
Made in Japan
۲۰
۴OSRAMHBO 1500W/CIELOSRAM   Mercury short-arc lamps for microlithography,
Microlithography lamps for Nikon i-line systems,
Nominal current 62.5 A
Nominal voltage 23.0 Vdc
Nominal wattage 1500.00 W
Made in Germany
۹
۵USHIOUSH 1002FCHigh Pressure Mercury Lamp,
Made in Japan
۸
۶USHIOSUV 2001CILUSHIO   Superior UV Lamps for Canon,
۲۰۰۰W, Stepper for semiconductor/LED/LCD
Made in Japan
۹
۷USHIOUSH 1002FCL3USHIO   Super High Pressure UV lamp,
Made in Japan
۲
۸OSRAMHBO 1000W/CELOSRAM    Mercury short-arc lamps,
۱۰۰۰W, 47Vdc, 16A, Positive connection SXFc15-6/20, Negative Connection SFc15-6/25,
The lamp is suitable for pulsed operation in the range from 700 W to 1000 W. Maximum allowed consumption in constant power mode is 750 watts. Cathode: threaded 8-32 UNC-3A. Anode: Hex base with threaded M6 pin.
Made in Germany
۲
۹USHIOSUV 2001NIL/RUSHIO   Mercury Short Arc Lamps for Photolithography,
۲۰۰۰W,
FOR NIKON NSR
Made in Japan
۳
۱۰USHIOUXM 501MAUSHIO   Deep UV Lamp,
Made in Japan
۱
۱۱USHIOUSH 205SUDHIO   Super High Pressure Mercury lamp,
Made in Japan
۲
۱۲USHIOUSH 2002MA1USHIO   Super High Pressure UV Lamp for Canon,
۲۰۰۰W, Stepper for semiconductor/LED/LCD
Made in Japan
۷
۱۳USHIOSUV 1501-CILhSuperior UV Lampsو
Made in Japan
۳
۱۴USHIOHSU2501NILAUSHIO or IWASAKI   Short Art Mercury Lamp for microlithography,
۲۵۰۰W, 23Vdc, 109A, 2250h, 4.5mm, Nikon Stepper (NSR-4425i),
Made in Japan
۵
۱۵OSRAMHBO 2501W/NIOSRAM   Mercury short-arc lamps for microlithography,
for Nikon i-line systems,
Lampholder: SFc33.5-8/50
Lampholder: SFc33.5-14/50
Burning position: Vertical
Technology: Discharge
Weight: 0.500 Kgs
Made in Germany
۱
۱۶USHIOHSH 2002MA1USHIO   Mercury Short Arc Lamps for Photolithography,
۲۰۰۰W, 50A, 40V, Stepper for semiconductor/LED/LCD
Made in Japan
۱