کنترل و ابزاردقیق چیست؟

کنترل و اندازه گیری چیست ؟ کنترل و اندازه گیری ، مغز و سیستم های عصبی واحد صنعتی مدرن اند. سیستم های کنترل و اندازه گیری فرآیند ها را نمایش و منظم می کند به عبارت دیگر بایستی عملکرد موثر...
ادامه مطلب